Beleid

Kinderopvang Boem Boem

Created with Sketch.


Bij kinderopvang Boem
Boem begeeft uw kind zich in een veilige en leerzame omgeving waar veel aandacht wordt geschonken aan uw kind. Onze leidsters kijken en luisteren aandachtig naar uw kind waardoor we niet alleen zijn of haar behoeften goed inschatten, maar ook in een vroeg stadium eventuele ontwikkelingsachterstanden kunnen signaleren.

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Boem Boem juni 2021

Pedagogisch beleidsplan BSO Boem Boem juni 2021

Voedingsbeleid Kinderopvang Boem Boem 2021

Uiteraard is Kinderopvang Boem Boem ook geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang.
Hier kunt u de inspectierapporten van de GGD inzien:

KDV Boem Boem jaarlijks onderzoek

BSO Boem Boem jaarlijks onderzoek

KDV PSZ Boem Boem jaarlijks onderzoek